O TERAPII

Jedną z podstawowych przyczyn dysfunkcji narządów jamy brzusznej są napięcia emocjonalne. Dlatego też zabieg Funkcjonalnej Terapii Trzewi powinien w delikatny sposób rozluźnić napięcia narządów jamy brzusznej oraz wyciszyć emocje.

Prawidłowo wykonany zabieg pozwala również na rozluźnienie:

 • narządów układu żołądkowo jelitowego oraz moczowo płciowego,

 • stawów kręgosłupa i stawów obwodowych,

 • taśm powięziowych,

 • punktów spustowych,

 • mięśni,

 • więzadeł kręgosłupa, miednicy i kości krzyżowej.

KORZYŚCI DLA TERAPEUTY PO KURSIE FTT:

Terapeuta powinien posiadać praktyczne umiejętności rozluźniania napięć fizycznych i emocjonalnych samego siebie, a także pacjenta. Podczas kursu nauczane są techniki, które w krótkim czasie pozwalają na osiągniecie stanu głębokiego wyciszenia, skutkującego rozluźnieniem emocjonalnym i fizycznym. A więc:

 • stan koherencji serca,

 • technika ześrodkowania,

 • technika mikronaprężenia,

 • techniki wizualizacyjno-relaksacyjne.

Stosowanie ich powoduje zwiększenie potencjału pola elektromagnetycznego terapeuty, znaczną poprawę kondycji psychofizycznej oraz zwiększenie ciepłoty dłoni i stóp. Doświadczenia własne, poparte najnowszymi wynikami badań naukowych pozwalają stwierdzić, iż terapeuta będąc w stanie świadomego rozluźnienia ma bardzo pozytywny wpływ na pacjenta.

Podczas kursu, każdy z zainteresowanych uczestników, może przejść indywidualne badania fizykalne potwierdzające to założenie.

Po zakończonym kursie, podstawą wysokiej skuteczności zabiegu Funkcjonalnej Terapii Trzewi jest dalsza, systematyczna praca własna terapeuty.

 PODCZAS KURSU KAŻDY Z KURSANTÓW OTRZYMUJE:

 • 135 stronicowy skrypt,
 • 10 stronicową metodologię terapii,
 • dostęp do filmu zawierającego wszystkie techniki terapeutyczne, prezentowane podczas kursu,
 • Certyfikat Funkcjonalnej Terapii Trzewi.

  PROGRAM KURSU

Zajęcia od 9 do 18, przerwa obiadowa od 13 do 14. Przerwy kawowe.

I. Część teoretyczna:

 1. Rys historyczny.
  • Starosłowiański Masaż Brzucha jako element Medycyny Słowiańskiej,
  • polskie korzenie terapii jamy brzusznej,
  • Starosłowiański Masaż Brzucha a Funkcjonalna Terapia Trzewi.
 2. Przeciwwskazania do stosowania Funkcjonalnej Terapii Trzewi.
 3. Diagnostyka w Funkcjonalnej Terapii Trzewi:
  • ze stref Zacharina – Heada,
  • ze stref Zacharina – Heada w modyfikacji Ogułowa,
  • z kondycji kręgosłupa według Daniela Grosjean – MIKROKINEZYTERAPIA,
  • z języka według Karthika Ramamurthy,
  • z jelita grubego według Nadieżdy Siemionowej,
  • z receptorów na stopie według Heidi Masafret,
  • z meridianów – Medycyna Chińska.

II. Część praktyczna – podstawowe techniki terapeutyczne Funkcjonalnej Terapii Trzewi:

 1. Fizyka mechaniczna a fizyka kwantowa. Pole elektromagnetyczne ciała, mózgu i serca. Stan koherencji serca.
 2. Technika ześrodkowania:
  • fizjologia prawej i lewej półkuli mózgowej,
  • koncentracja, fale mózgowe,
  • technika relaksacyjna – ześrodkowanie.
 3. Technika mikronaprężenia:
  • w łuku – pomiędzy poszczególnymi narządami a: nerwami Autonomicznego Układ Nerwowego, punktami refleksyjnymi, punktami spustowymi, stawami kręgosłupa i stawami obwodowymi, meridianami,
  • w rotacji, na poziomie stawów obwodowych, więzadeł jamy brzusznej, więzadeł kręgosłupa i więzadeł kości krzyżowej,
  • w palpacji piętrowej – bezpośrednio na narządach wewnętrznych.
 4. Postawa ciała i zasady palpacji.
 5. Hipotezy robocze Funkcjonalnej Terapii Trzewi.
 6. Znaczenie układów i narządów jamy brzusznej:
  • fizjologiczne,
  • psychosomatyczne.
 7. Wizualizacje terapeutyczne- „najpiękniejsze miejsce”.
 8. Podstawowe przyczyny dysfunkcji narządów wewnętrznych jamy brzusznej.
 9. Typowe bóle brzucha. Najważniejsze jednostki chorobowe układów: żołądkowo – jelitowego i moczowo – płciowego.

III. Część praktyczna – terapia:

 1. Techniki rozluźniania stawów obwodowych, kręgosłupa i taśm powięziowych.
 2. Anatomia otrzewnej.
 3. Fizjologia układu żołądkowo – jelitowego.
 4. Anatomia i fizjologia Autonomicznego Układu Nerwowego.
 5. Anatomia, fizjologia i terapia „układu żółciowego”:
  • zwieracz Oddiego,
  • drogi żółciowe,
  • pęcherzyk żółciowy,
  • wątroba.

Zajęcia od 9 do 18, przerwa obiadowa od 13 do 14. Przerwy kawowe.

W programie:

 1. Anatomia, fizjologia i terapia: żołądka, trzustki i śledziony.
 2. Anatomia, fizjologia i terapia jelita grubego i cienkiego:
  • zastawka krętniczo – kątnicza,
  • okrężnica wstępująca,
  • esica,
  • okrężnica zstępująca i poprzeczna,
  • jelito cienkie.
 3. Wizualizacje terapeutyczne – „wewnętrzne dziecko”.
 4. Więzadła układu żołądkowo jelitowego
  • więzadła wątroby: sierpowate, obłe, wieńcowe, wątrobowo – przeponowe i wątrobowo – nerkowe,
  • więzadłą sieci mniejszej: wątrobowo – dwunastnicze, wątrobowo – żołądkowe,
  • więzadła sieci większej: wątrobowo – okrężnicze, wątrobowo – śledzionowe, wątrobowo – przeponowe
  • więzadło śledzionowo – przeponowe i więzadło Treitza (mięsień wieszadłowy dwunastnicy)
 5. Anatomia, fizjologia i terapia układu moczowego: pęcherz moczowy, moczowody, nerki.
 6. Więzadłą pęcherza moczowego: pępkowe pośrodkowe, pępkowe boczne.

Zajęcia od 9 do 15. Przerwy kawowe.

W programie:

 1. Anatomia, fizjologia i terapia żeńskiego układu płciowego: macica, jajniki i gruczoł piersiowy.
 2. Więzadłą macicy i jajników: szerokiej macicy, obłej macicy, podstawowej macicy, odbytniczo – maciczne.
 3. Anatomia, fizjologia i terapia męskiego układu płciowego: prostata, jądra.
 4. Więzadło łonowo streczowe, mięśnie dna miednicy: przepona moczowo – płciowa, dźwigacz odbytu i mięsień guziczny.
 5. Anatomia i terapia więzadeł:
  • kręgosłupa – karkowe, nadkolcowe, międzykolcowe.
  • stawu krzyżowo-biodrowego: biodrowo-lędźwiowe, krzyżowo-biodrowe grzbietowe i brzuszne, nadkolcowe
  • łączące kość krzyżową z kością kulszową: krzyżowo-guzowe i krzyżowo-kolcowe,
  • pachwinowe.
 6. Terapia nerwu kulszowego.
 7. Terapia punktów spustowych.
 8. Wizualizacje terapeutyczne – „narządy wewnętrzne”.
 9. Techniki dodatkowe.
 10. vacuterapia – bańki ogniowe,
  • terapia „oberwanego żołądka”,
  • terapia „podwiniętej” i „opuszczonej macicy”,
  • fałd „Piasta Kołodzieja”,
  • masaż „Rzepichy”,
  • terapia pępka,
  • lewatywy,
  • terapia meridianów – Medycyna Chińska.
  • znaczenie pasożytów wewnętrznych,
  • znaczenie flory bakteryjnej.