Funkcjonalna Terapia Trzewi

jest kompleksową terapią układów i narządów jamy brzusznej.

Metoda oferuje holistyczne podejście do pracy z pacjentem. Zakłada, iż kondycja emocjonalna terapeuty i jego pole elektromagnetyczne jest jednym z najważniejszych elementów tej terapii i w zdecydowanym stopniu pozwala zwiększyć skuteczność technik terapeutycznych. Zostało to potwierdzone podczas własnych doświadczeń, przeprowadzonych na bazie mechanizmów fizjologicznych oraz udowodnione podczas licznych, światowych badań naukowych.

Na zasadzie hipotezy roboczej FTT zakłada istnienie połączeń pomiędzy narządami układów: żołądkowo jelitowego i moczowo płciowego, a kręgosłupem, stawami obwodowymi, taśmami powięziowymi, punktami spustowymi i receptorami.

Metoda, która powstała na bazie Starosłowiańskiego Masażu Brzucha, umożliwia praktyczną naukę szerokiego wachlarza technik terapeutycznych.