Obserwacje własne

Ocena skuteczności zabiegu mikrokinezyterapii u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. – Praca magisterska Władysław Batkiewicz

Przeczytaj prac ę

Urazy stawu skokowego i kolanowego. Władysław Batkiewicz 2016 r.

Celem obserwacji była weryfikacja hipotezy, czy Mikrokinezyterapia wpływa na poprawę funkcjonowania stawów skokowego i kolanowego po urazach, gdzie w procesie leczenia zastosowano opatrunek gipsowy.

Obserwacja została przeprowadzona we wrześniu 2008 roku w Zabrzu, na terenie pracowni fizjoterapii szpitala – Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Każdy z pacjentów przeszedł jeden zabieg mikrokinezyterapii, trwający 30 minut. Po 2-3 dniach od zabiegu w zdecydowanej większości przypadków odbyła się jeszcze 10-minutowa konsultacja.

Zastosowano 10-punktową skalę do oceny:

 • bólu, gdzie 0 to brak bólu, a 10 – ból maksymalny,
 • sztywności kończyny dolnej i stawu skokowego, gdzie 0 to brak sztywności, a 10 – sztywność maksymalna,
 • chodu, wykonaną przez terapeutę, gdzie: 0 – brak utykania, 2 – utykanie zauważalne przez terapeutę,
  3-6 – poziomy utykania zauważalne przez terapeutę i pacjenta, 7 i 8 – chód z podparciem – laska, 9 – chód z kulami z nogą dotykającą podłoża, 10 – chód z kulami z nogą zawieszoną w powietrzu.

Obserwacje na urazach stawu skokowego.

Grupa pacjentów – 27 osób, w tym: 13 kobiet, co stanowiło 48% grupy, średnia wieku: 47,8 lat i 14 mężczyzn, co stanowiło 52% grupy, średnia wieku: 39,1 lat.

Wyniki obserwacji – średnia arytmetyczna:

 • ból zmniejszył się z 5,1 do 0,8,
 • sztywność stawu i kończyny zmniejszyła się z 4,8 do 1,6,
 • jakość chodu poprawiła się z 6,1 do 2,5.

Obserwacje na urazach stawu kolanowego.

Grupa pacjentów – 31 osób, w tym: 17 kobiet, co stanowiło 54,9% grupy, średnia wieku: 43,5 lat i 14 mężczyzn, co stanowiło 31% grupy, średnia wieku: 35,1 lat.

Wyniki obserwacji – średnia arytmetyczna:

 • ból zmniejszył się z 4,4 do 1,0,
 • sztywność stawu i kończyny zmniejszyła się z 5,3 do 1,3,
 • jakość chodu poprawiła się z 5,5 do 2,1.

– Fizjoterapeutyczne Know – How, str. 193-194. Wydawnictwo Elamed

https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2018/01/Wprowadzenie-do-Mikrokinezyterapii.-Fizjoterapeutyczne-Know-How..pdf

Zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego. Władysław Batkiewicz 

Celem obserwacji była weryfikacja hipotezy, czy Mikrokinezyterapia wpływa na poprawę funkcjonowania pacjentów z zapaleniem stawu krzyżowo biodrowego. Obserwacje prowadzone na terenie Uzdrowiska Świeradów Czerniawa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji i Reumatologii „Goplana” – grudzień 2008 r.

Wykonano 2 zabiegi mikrokinezyterapii:

 • jeden 30-minutowy zabieg,
 • po około 2-3 dniach drugi (w zdecydowanej większości przypadków była to tylko 10-minutowa konsultacja.

Zastosowano 10-punktową skalę do oceny:

 • bólu, gdzie 0 to brak bólu, a 10 – ból maksymalny,
 • sztywności kończyny dolnej i stawu skokowego, gdzie 0 to brak sztywności, a 10 – sztywność maksymalna,
 • chodu, wykonaną przez terapeutę, gdzie: 0 i 1 – brak utykania, 2 – utykanie zauważalne przez terapeutę, 3-6 – poziomy utykania zauważalne przez terapeutę i pacjenta, 7 i 8 – chód z podparciem – laska, 9 – chód z kulami z nogą dotykającą podłoża, 10 – chód z kulami z nogą zawieszoną w powietrzu.

Wykonano test „palce – podłoga” oceniany w centymetrach. Zmierzono zgięcie tułowia odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Ocena goniometrem w stopniach.

Grupa pacjentów – 34 osoby, w tym: 23 kobiety, co stanowiło 67,65% grupy ze średnią wieku 58,30 lat; 11 mężczyzn, co stanowiło 32,35% grupy ze średnią 54,45 lat.

Wyniki obserwacji – średnia arytmetyczna:

 • ból zmniejszył się z 5,5 do 2,2,
 • sztywność zmniejszyła się z 5,9 do 2,5,
 • jakość chodu poprawiła się z 4,0 do 1,4,
 • odległość palców od podłogi przy zgięciu tułowia zmniejszyła się z 52 cm do 17 cm,
 • zgięcie tułowia zwiększyło się z 50 do 80 stopni.

– Fizjoterapeutyczne Know – How, str. 193-194. Wydawnictwo Elamed 2016 r. 

https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2018/01/Wprowadzenie-do-Mikrokinezyterapii.-Fizjoterapeutyczne-Know-How..pdf

Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Władysław Batkiewicz 

Celem obserwacji była weryfikacja hipotezy czy Mikrokinezyterapia wpływa na poprawę funkcjonowania pacjentów z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów. Obserwacje prowadzone zostały na terenie Uzdrowiska Świeradów Czerniawa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji i Reumatologii „Goplana” – styczeń/luty 2009 r.

Grupa pacjentów – 53 osoby. Stanowiły ją osoby o dużych zmianach zwyrodnieniowych i małej motywacji do poprawienia swojej sytuacji:

 • 48 kobiet, co stanowiło 90,51% grupy ze średnią wieku 61,62 lat,
 • 5 mężczyzn, co stanowiło 9,43% grupy ze średnią 53,20 lat,

Każdy z pacjentów przeszedł dwa zabiegi: pierwszy zabieg trwał 30 minut, zabieg drugi (po 2-3 dniach) w zdecydowanej większości przypadków był 10-minutową konsultacją.

Zastosowano 10-punktową skalę do oceny:

 • bólu, gdzie 0 to brak bólu, a 10 – ból maksymalny,
 • sztywności kończyny dolnej i stawu skokowego, gdzie 0 to brak sztywności, a 10 – sztywność maksymalna,
 • chodu, wykonaną przez terapeutę, gdzie: 0 i 1 – brak utykania, 2 – utykanie zauważalne przez terapeutę, 3-6 – poziomy utykania zauważalne przez terapeutę i pacjenta, 7 i 8 – chód z podparciem – laska, 9 – chód z kulami z nogą dotykającą podłoża, 10 – chód z kulami z nogą zawieszoną w powietrzu.

Wykonano także test „palce – podłoga” oceniany w centymetrach. Zmierzono zgięcie tułowia mierzono goniometrem w stopniach.

Wyniki obserwacji – średnia arytmetyczna:

 • ból zmniejszył się z 6,5 do 1,7,
 • sztywność ciała lub kończyny zmniejszyła się z 6,8 do 1,75,
 • jakość chodu poprawiła się z 3 do 1,2,
 • odległość palców od podłogi przy zgięciu tułowia zmniejszyła się z 24 cm do 9 cm,
 • zgięcie tułowia zwiększyło się z 63 do 84 stopni.

– Fizjoterapeutyczne Know – How, str. 193-194. Wydawnictwo Elamed 2016 r. 

https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2018/01/Wprowadzenie-do-Mikrokinezyterapii.-Fizjoterapeutyczne-Know-How..pdf

Prace naszych kursantów

Zapacia – praca licencjacka Joanna Zaucha

Celem obserwacji była weryfikacja hipotezy czy Funkcjonalna Terapia Trzewi wpływa na poprawę wypróżniania u osób z zaparciami.

Badaniami objęto 20 pacjentów, w wieku od dwudziestego piątego do siedemdziesiątego roku życia, pełen cykl masaży zakończyło 19 osób. Wszyscy badani przez okres czterech tygodni, raz w tygodniu mieli wykonany zabieg Funkcjonalnej Terapii Trzewi. Każdy z pacjentów zapoznał się z technikami autoterapii.

Po 4 tygodniach trwała poprawa wystąpiła u 98% pacjentów.

https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2018/10/Joanna-Zaucha-SMB-praca-licencjacka.pdf

Jaskra – praca magisterska Jarosław Chmist. Celem obserwacji była weryfikacja hipotezy czy Mikrokinezyterapia wpływa na zmianę ciśnienia w gałce ocznej u osób chorych na jaskrę.Obserwacją objęto grupę 40 osób, z czego 26 osób to kobiety, a 14 mężczyźni w wieku od 55 do 95 lat. Ostatecznie do badań zakwalifikowani zostali pacjenci, u których ciśnienie początkowe w gałce ocznej wynosiło 17 mmHg i więcej – stanowiła to grupa 16 osób.Każdy pacjent został poddany zabiegowi mikrokinezyterapii w celu obniżenia ciśnienia śródgałkowego, a po zabiegu było ponownie mierzone ciśnienie za pomocą metody AIR PUFF.Średnia wartość ciśnienia początkowego w grupie 16 osób wynosiła 22,7 mmHg, po wykonanym zabiegu uległa obniżeniu i wyniosła 21,2 mmHg.Minimalne i maksymalne wartości ciśnienia przed zabiegiem wahały się pomiędzy 17,0- 39,5 mmHg, a po zabiegu z mikrokinezyterapii znacząco się obniżyły do 14,8- 36,0 mmHg.

https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ocena-skuteczności-zabiegów-mikrokinezyterapii-w-obniżaniu-ciśnienia-śródgałkowego-u-pacjentów-z-jas-1.pdf

Ocena wpływu mikrokinezyterapii na stabilność posturalną u sportowców po przebytym urazie w obrębie stawu kolanowego – praca magisterska Kornel Gwóźdź.

Przeczytaj pracę