Ładowanie Wydarzenia

Ucząc się Mikrokinezyterapii poznasz:

 • Usystematyzowany sposób zbierania ważnych z terapeutycznego punktu widzenia informacji za pomocą najdoskonalszego narzędzia diagnostycznego – Twoich rąk.

 • Bazujący na embriologii nowatorski podział mięśni, stanowiący podstawę metody.

 • Oryginalną, autorską metodę szybkiego i precyzyjnego diagnozowania dysfunkcji mięśniowej w zależności od etiologii, przyczyny, jaka ją wywołała: fizycznej, środowiskowej lub emocjonalnej.

Będziesz w stanie, bazując na badaniu palpacyjnym tkanki skórnej i mięśniowej, określić rodzaj „rany emocjonalnej”, zapisanej na poziomie tkanek ciała.

 • Różnorodne, w zależności od przyczyny, techniki  usuwania bólu, sztywności mięśniowej, rozluźniania stawów kręgosłupa, jak i obwodowych  oraz poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych.

 • Poprzez pracę na miękkich tkankach ciała będziesz w stanie przynieść pacjentowi ulgę w jego cierpieniu fizycznym jak i emocjonalnym lub pozwolić na konfrontację z przeżyciami wypchniętymi do podświadomości, a wywołującymi różnego rodzaju problemy somatyczne.

 • Dostaniesz do ręki nowe, proste w praktyce a jednocześnie bardzo skuteczne narzędzie terapeutyczne, które pozwoli Ci wyleczyć wiele problemów, z którymi nie radziłeś sobie dotychczas lub uzupełni i wzbogaci stosowane przez Ciebie metody.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KURS?

 • Kursy Mikrokinezyterapii skierowane są do lekarzy, fizjoterapeutów i wykształconych masażystów.
 • Kursy prowadzone są w grupach od 6 do 24 osób
 • Te Kursy odbywają się w określonych Modułach, w zależności od poziomu wiedzy. Istnieją moduły A, B, C, NP1, NP2, NP3, E1, E2, E3. Każdy uczestnik indywidualnie określa, do jakiego poziomu wiedzy chce lub może dojść. Moduły należy „zaliczać” w wymienionej kolejności – są zdefiniowane w sposób mierzalny.

 ODBIORCY KURSU

W kursie mogą uczestniczyć: lekarze, fizjoterapeuci (magistrowie, licencjaci i technicy), technicy masażyści oraz studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów)

  PROGRAM KURSU

Szczegółowe informacje o modułach oraz program kursu znajdziesz na stronie -> mikrokinezyterapia.org/program_kursow.php

Informacje o modułach:

Obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

W programie:

 • Podstawowe pojęcia i definicja Mikrokinezyterapii.
 • Embriologia – rozwój i budowa zarodka, listki zarodkowe – ektoderma, mezoderma (przyosiowa, boczna, pośrednia) i endoderma.
 • Pojęcie rytmów życiowych.
 • Zasady mikropalpacji: postawa ciała, techniki pracy dłońmi.
 • Dwa podstawowe typy urazów mięśniowych: pourazowe i „nerwowe” i sposoby ich leczenia.
 • Podział mięśni  mezodermy przyosiowej (osiowe, przyosiowe, podłużne), pochodzących embriolologicznie z  szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i ogonowego odcinka kręgosłupa.
 • Diagnostyczne strefy skórne – mapy ciała mięśni pochodzących z mezodermy przyosiowej, występujące na tułowiu i kończynach dolnych.
 • Patologie w/w mięśni.
 • W części praktycznej: leczenie bolesności i sztywności pourazowej w/w mięśni, mające bezpośredni i pośredni wpływ na kondycję kręgosłupa oraz miednicy.

obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

W programie:

 • Budowa czaszki, przyporządkowanie kości czaszki do trzech kręgów czaszkowych.
 • Mięśnie głowy pochodzące z mezodermy przyosiowej. Diagnostyka urazów i leczenie.
 • Budowa i rozwój mezodermy bocznej: somatopleura i splanchnopleura.
 • Podział i budowa 12 grup mięśniowych (dróg) przypisanych do poszczególnych kręgów kręgosłupa piersiowego i trzech grup mięśniowych przypisanych do odcinka lędźwiowego.
 • Przyporządkowanie narządów wewnętrznych do określonych grup mięśniowych (dróg).
 • Diagnostyka stanu mięśni prążkowanych tułowia i kończyn oraz mięśni gładkich narządów wewnętrznych.
 • Patologie grup mięśniowych i narządów wewnętrznych.
 • W części praktycznej: leczenie w/w mięśni, mających bezpośredni wpływ na poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych oraz  rozluźniania stawów obwodowych.

obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

W programie:

 • „Łuki skrzelowe” czyli grupy mięśniowe (drogi)  głowy wraz z odpowiadającymi narządami wewnętrznymi (gruczołami wydzielania wewnętrznego), pochodzące z mezodermy bocznej. Diagnostyka i leczenie.
 • Układ moczowo – płciowy pochodzący z mezodermy pośredniej. Rozwój embriologiczny, podział na grupy. Połączenia powięziowe narządów układu moczowo – płciowego z kośćmi i kręgosłupem. Diagnostyka i leczenie.
 • Embriologiczny rozwój układu nerwowego. Budowa i rozwój ektodermy.
 • „Uraz nerwowy” – definicja, budowa nerwu. Przyczyny zakłócenie przesyłu impulsów nerwowych oraz wynikające z tego patologie.
 • Nauka badania palpacyjnego „urazów nerwowych” na poziomie naskórka.
 • Ewolucja rozwoju układu nerwowego na poziomie: robaków, bezkręgowców, kręgowców, układu przywspółczulnego, układu współczulnego, kory dawnej, kory starej, kory nowej, ich odpowiedniki w układzie nerwowym człowieka.
 • Diagnostyczne mapy poszczególnych etapów rozwoju układu nerwowego na poziomie naskórka.
 • W części praktycznej: techniki diagnostyki i leczenia „urazów nerwowych” mięśni prążkowanych oraz mięśniówki gładkiej narządów wewnętrznych.

obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

W programie:

 • Embriologia, rozwój i budowa endodermy.
 • Definicja „blizny patogennej”
 • Formy i rodzaje mikropalpacji.
 • Metody diagnostyki błon śluzowych narządów wewnętrznych.
 • Diagnostyka urazów powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników agresyjnych: toksyny, związki chemiczne, wirusy, bakterie, wibracje, obstrukcje.
 • Techniki leczenia urazów powstałych pod wpływem w/w czynników.
 • Pojęcie Ciała Pierwotnego od I do IV, strefy diagnostyczne.
 • Podział urazów w zależności od czasu oddziaływania czynnika agresywnego – „szybkie” i „wolne”
 • Pojęcia stadiów rozwoju i cykli rozwoju

obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

W programie:

 • Embriologia, implantacja zarodka, powstawanie i budowa błon płodowych.
 • Techniki badania palpacyjnego.
 • Powstawanie, diagnostyka i leczenie „blizn patogennych” powstałych pod wpływem czynników emocjonalnych.
 • Klasyfikacja „ran emocjonalnych”, ich diagnostyka i korekcja „śladów” zapisanych w pamięci ciała na poziome różnorodnych tkanek.
 • Wpływ różnego rodzaju rodzajów traum emocjonalnych na powstawanie zaburzeń narządów wewnętrznych i dysfunkcji mięśniowych oraz sposoby ich leczenia

Egzamin praktyczny

Są dwa stopnie egzaminu, pierwszy jako podsumowanie modułów A, B i C i drugi jako podsumowanie modułów P1 i P2. Egzamin poprzedzony jest podsumowaniem przerobionego materiału.   Po zdanym egzaminie zostaje wydany Certyfikat Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapii z siedzibą w Point a Mousson we Francji. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym znajomość teorii i praktyki na odpowiednim poziomie. Nazwisko terapeuty wraz z numerem Certyfikatu zostaje umieszczone na międzynarodowej liście Mikrokinezyterapeutów.

Inne moduły

  ORGANIZATOR

Oficjalnym Organizatorem Kursów FTT, SMB i Mikrokinezyterapii jest Firma ATAO Renata Batkiewicz

  WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

Zadzwoń 730 666 736

Napisz: kontakt@funkcjonalnaterapiatrzewi.pl

Lub skorzystaj z formularza:

  Przejdź do góry