Artykuły i badania światowe

Literatura etnograficzna okresu przedwojennego

 1. Pokucie, cz. 1-4 Oskar Kolberg Polskie Tow. Ludoznawcze, 1888 rok. str. 163
 2. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, Tom 15 Polska Akademia Umiejętności, Kraków. Komisja Antropologiczna Nakł. Akademii Umiejętności, 1891. Str. 279
 3. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, Tom 15 Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna Nakładem Akademii Umiejętności – 1891 r.
 4. Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi Południowej Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna – 1893 r. Julian Talko – Hryncewicz, Str. 29
 5. Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi Południowej Julian Talko-Hryncewicz Akademia Umiejȩtności, 1893 r. str. 176
 6. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Tomy 1-3 Autorzy Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna Nakładem Akademii Umiejętności – 1896 r. Str. 114. Punkt 12 Autor dr. Franciszek Wereńko – Przyczynek do lecznictwa ludowego
 7. Lud białoruski na Rusi Litewskiej: Wiara, wierzenia i przesa̧dy ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki Nakładem Akademii Umiejętności; Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej – 1897 r.
 8. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i etnograficzne, Tomy 5-6 Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna Nakładem Akademii Umiejȩtności – 1901 r.
 9. Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, Tomy 9-10 Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna 1907 r. Str. 145
 10. Medycyna pasterska, czyli wiadomości potrzebne kapłanom z zakresu samotologii, hygieny, fizyologii i patologii. Autor Józef Sebastayan Peczar 1908 r. Str. 470
 11. Encyklopedya rodzinna: największy i najlepszy podręcznik do pielęgnowania zdrowia, urody i szczęścia, Część 1 Anna Fischer-Dueckelmann, A. A. Paryski, 1913 r. Str. 57
 12. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i etnograficzne, Tom 13 Akademja Umiejętności w Krakowie. Komisja Antropologiczna Nakładem Akademii Umiejȩtności – 1914 r. Str. 72
 13. Słownik gwar polskich, Tom 1 Jan Karłowicz Nakładem Akademii umiejętności, 1929 r. Str. 45
 14. Kultura ludowa Słowian. T. II, z. 2: Kultura duchowa Kazimierz Moszyński Wydawnictwo: Grafika 1934 r.
 15. Pamiętniki chłopów, Tom 1 Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, Ludwik Krzywicki 1935 r. Str. 464
 16. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego: materiały etnograficzne Czesław Pietkiewicz Tow. Nauk. Warszawskie, 1938 r. Str. 124

 

Literatura etnograficzna okresu powojennego

 1. Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim; wiek XIX do roku 1870 Jan Fijałek Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1962 r. Str. 195
 2. Kultura ludowa Słowian: cz. 1-2. Kultura duchowa Kazimierz Moszyński Książka i Wiedza, 1967 r. Str. 210
 3. Rocznik Muzeum Etnograficznego, Tom 1 Muzeum, 1978 r. Str. 114
 4. Wieś pałucka Ostatkowska Struga: Kultura duchowa Zofia Strawińska Muzeum Etnograficzne, 1981 r.
 5. Etnografia polska, Tom 28 Zakład Narodowy im. Ossolińskich., 1984 r. Str. 218
 6. Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat polskich: tradycja i współczesność Danuta Tylkowa Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 r. Str. 35
 7. Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat polskich: tradycja i współczesność Danuta Tylkowa Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 r. Str. 35
 8. Górale Beskidu żywieckiego: Wybrane dziedziny kultury ludowej Danuta Tylkowa Wyd. i drukarnia “Secesja”, 1991 r. Str. 127
 9. Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych: (kultura ludowa Karpat polskich) Czesław Robotycki. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995 r. Str. 134
 10. Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku: czynniki i kierunki przemian Jaromir Jeszke Arboretum, 1 sty 1996 r. Str. 64
 11. Podhale: tradycja we współczesnej kulturze wsi Danuta Tylkowa, Instytut Archeologii i Etnologii (Polska Akademia Nauk) Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2000 r. Str. 412
 12. Wspomnienia z Podola, 1898-1919 Helena Kutyłowska Czytelnik, 2003 r. Str. 20
 13. Analecta: Studia i materiały z dziejów nauki, Tomy 15-16 Wydawnictwo IHNOIT PAN, 2006 r. Str. 46
 14. Matka i dziecko w rodzinie polskiej: ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918 Aneta Bołdyrew Wydawnictwo Neriton, 2008 r. Str. 33

 

Literatura Piękna

1. Roman Bratny

• „Koszenie pawi” Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983 r. Str. 55

• „Co las mi powiedział” Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 r. Str. 155
• “Jeżeli żyjesz” i inne opowiadania Wydawnictwo Literackie, 1989 r. Str. 353
2. Łaknęliśmy wiedzy jak chleba: Pamiętniki samouków: Wybór i opracowanie: Joanna Landy-Tołwińska, Hieronim Ligocki, Helena Kasperowicz; wstęp i adnotacje do pamiętników Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968 r. Str. 314
3. Jan Wójcik „Poszedłbym tą samą drogą” Książka i Wiedza 1973 r. Str. 28
4. “Z kowala – kowal”: Wspomnienia z lat 1930-1944 Czesław Tchórz Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974 r. Str. 84
5. Stanisław Makowiecki „Mamałyga, czyli słońce na stole” 1976 r. Str. 80
6. Od północnej strony Ryszard Ciemiński Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976 r. Str. 40
7. Miesięcznik literacki, Tom 17 Wydawnictwo Współczesne RSW “Prasa”, 1982 r. Str. 24
8. Krystyna Napomucka „Dusza na skalpelu” Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1996 r. Str. 67

Leczniczy masaż brzucha – mięśnienie – w przedwojennej literaturze medycznej. Pozycje wybrane.
 1. Czasopismo „Medycyna” nr. 19, Tom XI, z dnia 30. 04. 1883 r. dr Stefan Smoleński – kierownik Zakładu Wodolecznictwa w Jaworzu „Kilka słów o mięśnieniu – massage”
 2. Czasopismo „Medycyna” nr. 29, Tom XI, z dnia 21. 07. 1883 r. dr Beuster referat wygłoszony w Towarzystwie Lekarskim Berlińskim „O mięśnieniu (Massage)”
 3. „Kronika Lekarska” nr. 13, z dnia 01. 07. 1884 r. Przedruk notatki z British Medicine Journal” „Masaż cewki moczowej”
 4. „Gazeta Lekarska” nr. 42 i 44, 18. z dnia 10. i 11. 01 1884 r. dr Izydor Zabłudowski, referat wygłoszony na 8. Międzynarodowym Zjeździe Lekarzy w Kopenhadze 16. 08. 1884 roku. „Uwagi ogólne o mięśnieniu w chirurgii, jego zastosowaniu i technice”
 5. „Kronika Lekarska” nr. 1, z dnia 03. 01. 1889 r. dr Andrzej Winawer „O zastosowaniu mięśnienia w chorobach kobiecych podług metody Thure Brandt’a.”
 6. „Kronika Lekarska” nr. 9, z dnia 03. 09. 1889 r. Notatka z „Phil. Med. And Surg. Rep.” 1889. VIII. 27 „Masaż wątroby”
 7. „Nowiny Lekarskie” nr 10, z października 1889 dr Czyrniański „O znaczeniu niedomogi jelitowej (atonia intestionorum) i o metodzie brzusznego mięśnienia”
 8. „Przegląd Lekarski” numer 15, 16, 17 z dnia 12, 19 i 26. 04. 1890 r. dr Michał Kaufmann „Dzisiejszy pogląd na fizyjologiczne działanie mięśnienia”
 9. „Przegląd Lekarski” nr. 32, z dnia 09. 08. 1890 r. prof. Oertel z „Minch. m. Woch.” – 1889 r „O mięśnieniu serca”
 10. „Gazeta Lekarska” nr 34, tom X. z dnia 23. 08. 1890 r. dr Izydor Zabłudowski „przyczynki do techniki masażu”
 11. „Kronika Lekarska” nr. 7, z dnia 03. 07. 1891 r dr Jerzy Zawadzki. „O wpływie mięśnienia na szybkość wchłaniania. Przyczynek do fizyjologii mięśnienia”
 12. „Medycyna” nr. 49, tom XX dr Wiktor Eltz przedruk artykułu z „Wien. Kl. Wochschr.” 15-92 „O fizjyologicznem działaniu mięśnienia kiszek”
 13. „Nowiny Lekarskie” nr. 2, z lutego 1893 r. dr Baschkopf „Doniesienia mechanoterapeutyczne. Fizyologiczne działanie mięśnienia brzucha w przewlekłym zaparciu stolca”
 14. „Nowiny Lekarskie” nr. 4, z kwietnia 1893 r. dr Baschkopf – na podstawie artykułu w „Wiena Medicin Presse” nr. 9, z 1893 r., dra A. Bauma „W sprawie fizjologicznego działanie mięśnienia na wymianę materii”
 15. Boris Iwanowicz Kijanowski, rosyjski lekarz w Wojskowej Akademii Medycznej w 1889 r. w Petersburgu obronił pracę doktorską na temat – Materiały do nauczania masażu brzucha (Материалы к учению массажа живота).
 16. Albert Reibmayr, austriacki lekarz – 1889 r. książka pt. „Masaż brzucha. Ze szczególnym uwzględnieniem masażu i fizjoterapii w ginekologii”. Die Unterleibs-Massage. Mit specieller Berücksichtigung der Massage und Heilgymnastik in der Gynäkologie, Franz Deuticke Verlag, Leipzig und Wien
 17. Fernand Cautru, francuski lekarz internista – 1899 r. książka jego autorstwa pt. „Masaż brzucha w różnych przypadkach wysokiego ciśnienia krwi. Leczenie dusznicy bolesnej”. „Du Massage abdominal dans les différents cas d’hypertension artérielle. Traitement de l’angine de poitrine”.
 18. The Rational Treatment of Visceral Ptoses. J. Madison Taylor. Trans Am Climatol Assoc. 1906; 22: 127–140.
 19. W. Soltau Fenwick. Displacements of the Stomach, and Their Effects upon Digestion Edinb Med J. 1906 Nov; 20(5): 395–417. Correction in: Edinb Med J. 1874 Dec; 20(6): 576.
 20. 1889 r. Boris Iwanowicz Kijanowski, rosyjski lekarz w Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu obronił pracę doktorską na temat – Materiały do nauczania masażu brzucha (Материалы к учению массажа живота).
 21. 1889 r. Albert Reibmayr, austriacki lekarz – książka pt. „Masaż brzucha. Ze szczególnym uwzględnieniem masażu i fizjoterapii w ginekologii”. Die Unterleibs-Massage. Mit specieller Berücksichtigung der Massage und Heilgymnastik in der Gynäkologie, Franz Deuticke Verlag, Leipzig und Wien
 22. 1899 r. Fernand Cautru, francuski lekarz internista – książka jego autorstwa pt. „Masaż brzucha w różnych przypadkach wysokiego ciśnienia krwi. Leczenie dusznicy bolesnej”. „Du Massage abdominal dans les différents cas d’hypertension artérielle. Traitement de l’angine de poitrine”.
 23. Brandt Thure – twórca masażu ginekologicznego – przekierowanie na Leksykon Masażu
 24. 1906. The Rational Treatment of Visceral Ptoses. J. Madison Taylor. Trans Am Climatol Assoc. 1906; 22: 127–140.
 25. 1906 W. Soltau Fenwick. Displacements of the Stomach, and Their Effects upon Digestion Edinb Med J. 1906 Nov; 20(5): 395–417. Correction in: Edinb Med J. 1874 Dec; 20(6): 576.
 • Baszniak W. W. – „Manualna terapia brzucha” 1994 r., „Мануальная терапия живота”
 • Nabojczenko W. N., Bindojukiewicz W. N. Szikariew I. W. – Manualna terapia narządów wewnętrznych. Tom 1 (2005) i 2 (2006). Wydawnictwo Атика „Мануальная терапия внутренних органов”.
 • Ogułow A. T. – „ABC terapii wisceralnej” Moskwa 2010 r. „Азбука висцералной терапии”.
 • Szitikow T. A. – „Wisceralne techniki w manualnej terapii” 2015 r, „Висцеральные техники в мануальной терапии”.
 • Wasiliewna L. F. – „Patobimechanika narządów jamy brzusznej, klinika narządów brzucha. Kinezjologiczna i wisceralna diagnostyka, wisceralna terapia” Moskwa 2011 r.
 • „ПАТОБИОМЕХАНИКА ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КЛИНИКА. КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.

Rene Spitz

 • Spitz, R.A. (1957). No and yes : on the genesis of human communication. New York: International Universities Press.
 • Spitz, R.A. (1965). The first year of life: a psychoanalytic study of normal and deviant development of object relations. New York: International Universities Press
 • Spitz, R.A. (1945). Hospitalism—An Inquiry Into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood. Psychoanalytic Study of the Child, 1, 53-74.
 • Spitz, R.A. (1951). The Psychogenic Diseases in Infancy—An Attempt at their Etiologic Classification. Psychoanalytic Study of the Child, 6, 255-275

 

Henry Harlow

 • Harlow HF, Dodsworth RO, Harlow MK. “Total social isolation in monkeys” Proc Natl Acad Sci U S A. 1965.
 • Harlow, Harry (1958). “The nature of love”. American Psychologist. 13 (12): 673–685. doi:10.1037/h0047884.

 

Dodatkowo:

 • Slater Rebeccah, Głaskanie niemowląt uśmierza im ból
 • Sharp H, Pickles A, Meaney M, Marshall K, Tibu F, Hill J. Frequency of infant stroking reported by mothers moderates the effect of prenatal depression on infant behavioural and physiological outcomes. PLoS One. 2012;7(10):e45446
 • Brauer J, Xiao Y, Poulain T, Friederici AD, Schirmer A. Frequency of Maternal Touch Predicts Resting Activity and Connectivity of the Developing Social Brain. Cereb Cortex. 2016 Aug;26(8):3544-52
 • McCraty, R. and M. Atkinson, Resilence Training Program Reduces Physiological and Psychological Stress in Police Officers. Global Advances in Health and Medicne, 2012. 1(5): p. 44-66
 • McCraty, R. and M. Zayas, Cardiac coherence, self-regulation, autonomic stability, and psychosocial well-being. Frontiers in Psychology, 2014. 5(September ): p. 1-13.
 • McCraty, R. and D. Childre, Coherence: bridging personal, social, and global health. Altern Ther Health Med, 2010. 16(4): p. 10-24
 • McCraty, R. and D. Tomasino, Coherence-building techniques and heart rhythm coherence feedback: New tools for stress reduction, disease prevention, and rehabilitation, in Clinical Psychology and Heart Disease, E. Molinari, A. Compare, and G. Parati, Editors. 2006, Springer-Verlag: Milan, Italy.
 • McCraty, R., et al., The effects of emotions on short-term power spectrum analysis of heart rate variability. Am J Cardiol, 1995. 76(14): p. 1089-93.
 • Tiller, W.A., R. McCraty, and M. Atkinson, Cardiac coherence: a new, noninvasive measure of autonomic nervous system order. Altern Ther Health Med, 1996. 2(1): p. 52-65.
 • Bernardi, L., et al., Effect of rosary prayer and yoga mantras on autonomic cardiovascular rhythms: Comparative study. BMJ, 323: p. 1446-1449.
 • Gottman, J. M., and Levenson, R. W. (1992). J. Pers. Soc. Psychol. 63, str. 221–233. Marital processes predictive of later dissolution: behavior, physiology, and health.
 • Baule, G. and R. McFee, Detection of the magnetic field of the heart. American Heart Journal, 1963. 55(7): p. 95-96.
 • Pribram, K.H. and F.T. Melges, Psychophysiological basis of emotion, in Handbook of Clinical Neurology, P.J. Vinken and G.W. Bruyn, Editors. 1969, North-Holland Publishing Company: Amsterdam. p. 316-341.
 • Pribram, K.H. and F.T. Melges, Psychophysiological basis of emotion, in Handbook of Clinical Neurology, P.J. Vinken and G.W. Bruyn, Editors. 1969, North-Holland Publishing Company: Amsterdam. p. 316-341.
 • Nakaya, Y., Magnetocardiography: a comparison with electrocardiography. J Cardiogr Suppl, 1984. 3: p. 31-40
 • Pribram, K.H., Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing. 1991, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • McCraty, R., M. Atkinson, and W.A. Tiller, New electrophysiological correlates associated with intentional heart focus. Subtle Energies, 1993. 4(3): p. 251-268.
 • Hatfield, E., Emotional Contagion. 1994, New York: Cambridge University Press.
 • Tiller, W.A., R. McCraty, and M. Atkinson, Cardiac coherence: A new, noninvasive measure of autonomic nervous system order. Alternative Therapies in Health and Medicine, 1996. 2(1): p. 52-65.
 • Tiller, W.A., R. McCraty, and M. Atkinson, Cardiac coherence: A new, noninvasive measure of autonomic nervous system order. Alternative Therapies in Health and Medicine, 1996. 2(1): p. 52-65.
 • Halberg, F., et al., Cross-spectrally coherent ~10.5- and 21-year biological and physical cycles, magnetic storms and myocardial infarctions. Neuroendocrinology, 2000. 21: p. 233-258.
 • McCraty, R., Atkinson, M., Tomasino, D. and Bradley, R. T., The coherent heart: Heart-brain interactions, psychophysiological coherence, and the emergence of system-wide order. Integral Review, 2009. 5(2): p. 10-115.
 • Morris, S.M., Facilitating collective coherence: Group Effects on Heart Rate Variability Coherence and Heart Rhythm Synchronization. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2010. 16(4): p. 62-72.